Office Number       +357 22 653 900

Marios Nicolettis      +357 99 604 740

Athena Xenidou      +357 99 467 966

Anthi Solomonidou      +357 99 316 801

Elena Nicolettis         +35799910922

MOI WORLDWIDE

32 Stasikratous Street,

Charalambous Tower 3rd Floor,

1065 Nicosia

Office Number       +357 22 653 900

Marios Nicolettis      +357 99 604 740

Elena Nicolettis      +357 99 910 922

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon